Categories:

In Nederland is een energielabel verplicht als je een woning of een bedrijfspand wilt verkopen, verhuren of op wilt leveren. Er zijn een aantal redenen waarom de overheid deze verplichting heeft ingesteld. Het niet naleven van deze verplichting kan zowel voor de ondernemer als de particulier een flinke boete en juridische problemen opleveren. Zorg dus dat je op tijd je energielabel aanvraagt bij een erkende partij.

Waarom is de energielabelverplichting ingesteld?

Een energielabel is verplicht om onder andere de bewustwording bevorderen. Het energielabel helpt huiseigenaren, huurders en kopers bewust te maken van de energieprestaties van een gebouw. Het label maakt het gemakkelijk om te zien hoe energiezuinig of -inefficiënt een gebouw is, waardoor mensen beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Hiermee wordt ook het nemen van energiebesparende maatregelen gestimuleerd. Het energielabel moedigt namelijk eigenaren van gebouwen aan om energiebesparende maatregelen te nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Dit kan variëren van isolatie-upgrades tot het installeren van energiezuinige verwarmings- en koelsystemen.

Energie besparen

Door de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, kan het energieverbruik worden verminderd, wat leidt tot lagere energiekosten en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit draagt bij aan de doelstellingen voor energiebesparing en klimaatverandering. Dit biedt een voordeel voor de eigen portemonnee maar heeft zeker ook voordelen voor het milieu. Het gebruik van energielabels voor gebouwen is een verplichting op grond van Europese richtlijnen, zoals de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD). Dit betekent dat Europese lidstaten, waaronder Nederland, deze labels moeten invoeren en handhaven om te voldoen aan Europese energiedoelstellingen.

Voordelen voor de eigenaren van het pand

Het energielabel kan van invloed zijn op de marktwaarde van een woning. Potentiële kopers en huurders kunnen de energieprestaties in overweging nemen bij hun beslissingen, wat kan leiden tot een hogere vraag naar energiezuinige woningen. Het bevordert ook transparantie op de vastgoedmarkt. Een energielabel geeft ook meer inzicht in de energie-efficiëntie van een pand wat het makkelijker maakt om de juiste aanpassingen te doen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Deze aanpassingen geven de woning meestal meer comfort en zorgen voor lagere energiekosten.

Wanneer is een energielabel verplicht

Bij verkoop, verhuur en oplevering van een woning of pand is een energielabel verplicht. Hier zijn soms uitzonderingen op. Het is wel altijd verstandig om dit voor de zekerheid te checken bij de lokale wetgeving. In de onderstaande situaties kan het zijn dat je geen energielabel nodig hebt:

  1. Monumentale panden: In sommige landen zijn monumentale panden, zoals historische gebouwen die cultureel erfgoed zijn, vrijgesteld van de verplichting om een energielabel te hebben.
  2. Tijdelijke gebouwen: Gebouwen die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik, zoals mobiele kantoorunits of tijdelijke constructies, kunnen mogelijk worden vrijgesteld van de energielabelverplichting.
  3. Kleine gebouwen: In sommige landen geldt de energielabelverplichting mogelijk niet voor zeer kleine gebouwen, zoals tuinhuisjes of schuurtjes.
  4. Onbewoonde gebouwen: Gebouwen die niet bedoeld zijn om permanent bewoond te worden, zoals industriële opslagruimten, kunnen vrijgesteld zijn van de energielabelverplichting.

Zichtbaar tonen

Publieke gebouwen moeten ook een energielabel hebben. Dit is wel enigszins afhankelijk van het type gebruik en de grootte van het gebouw. In veel gevallen moet het energielabel ook zichtbaar opgehangen worden voor bezoekers en gasten van het gebouw. Bijvoorbeeld in de buurt van de voordeur of bij de ingang van het gebouw, zodat het voor geïnteresseerde partijen duidelijk zichtbaar is bij het betreden van het pand. Als het energielabel niet zichtbaar wordt opgehangen wanneer dit verplicht is, kunnen er boetes worden opgelegd door de autoriteiten. Het is dus van belang om aan deze verplichting te voldoen om mogelijke juridische problemen te voorkomen.

Boete voor het ontbreken van een energielabel

Als je verplicht bent om een energielabel te hebben en je voldoet hier niet aan, dan kun je dus een boete krijgen. Deze boete kan zowel voor de particulier als voor de ondernemer flink oplopen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld of er sprake is van herhaalde overtredingen of hoe groot het pand is. Maar het loopt al snel op tot enkele honderden euro’s of voor bedrijfspanden tot enkele duizenden euro’s. De exacte boetebedragen kunnen variëren en worden vastgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zorg dus dat je dit voorkomt door tijdig een energielabel aan te vragen bij een erkende partner zoals DuraPlus. Dan weet je zeker dat je aan de wettelijke vereisten voldoet en een geldig energielabel hebt wanneer dit verplicht is om mogelijke boetes en problemen te voorkomen.

Tags:

Comments are closed